Učni načrt

Obvestila

Trenutno ni novih obvestil.

Rezultati

Rezultati trenutno niso na voljo.

Literatura

Učbeniki

 • J. Žerovnik, Matematika 2, Fakulteta za strojništvo, Univerza V Ljubljani, 2009.
 • A. Turnšek, Tehniška matematika, Fakulteta za strojništvo, 2006.
 • R. Jamnik, Matematika, 6.natis, DMFA, 1994.
 • I. Vidav, Višja matematika I, DMFA, 1994.
 • T. Klinc, Predavanja iz matematike, I. del, UL FS, 1997.
 • R. Courant, J. Fritz, Introduction to Calculus and Analysis, vol. 1, Springer, 2000.
 • J. Marsden, A. Weinstein, Calculus I, II, Springer, 1986.

Zbirke vaj

 • T. Novak, A. Peperko, D. Rupnik Poklukar, H. Zakrajšek, Matematika 2, Naloge in postopki reševanja, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2016.
 • J. Žerovnik, I. Banič, I. Hrastnik, S. Špacapan, Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, 4. izdaja 2011.
 • P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, 1. del, Fakulteta za strojništvo, 2001.
 • P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, 2. del, Fakulteta za strojništvo, 1997.
 • B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete,Zagreb, 1995.

Zbirka izpitov

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
2020/2021 18. 6. 2021 2. 7. 2021
2019/2020 19. 6. 2020 3. 7. 2020 4. 9. 2020
2018/2019 21. 6. 2019 5. 7. 2019 6. 9. 2019
2017/2018 15. 6. 2018 29. 6. 2018 7. 9. 2018
2016/2017 16. 6. 2017 30. 6. 2017 8. 9. 2017 26. 1. 2018 9. 2. 2018
2015/2016 17. 6. 2016 1. 7. 2016 9.9.2016 27.1.2017 10.2.2017
2014/2015 5. 6. 2015 19. 6. 2015 28. 8. 2015 29. 1. 2016 12. 2. 2016

Zbirka kolokvijev

1. kolokvij (A)1. kolokvij (B)2. kolokvij (A)2. kolokvij (B)
2018/2019 11. 4. 2019 11. 4. 2019 5. 6. 2019 5. 6. 2019
2017/2018 29. 3. 2018 29. 3. 2018 1. 6. 2018 1. 6. 2018
2016/2017 31. 3. 2017 31. 3. 2017 2. 6. 2017 2. 6. 2017
2015/2016 15. 4. 2016 15. 4. 2016 1. 6. 2016 1. 6. 2016
2014/2015 10. 4. 2015 10. 4. 2015 25. 5. 2015 25. 5. 2015

Zbirka kolokvijev

29.4.200912. 6. 200918. 9. 2009