Obvestila

Od študijskega leta 2022/23 dalje se bodo izpiti pri Matematiki 4 izvajali praviloma v enem dnevu (najprej teoretični del 30 min in nato še računski del). Izpit je pozitivno opravljen, če sta oba dela pozitivna.

Rezultati

Rezultati trenutno niso na voljo.

Učni načrt

Literatura

  • Ivan Vidav, Višja matematika I, Državna založba Slovenije, 1971, Poglavja II, IX, XIV, XV.
  • Ivan Vidav, Višja matematika II, Državna založba Slovenije, 1971, 3. poglavje.
  • T. Klinc, Predavanja iz matematike, II. del, UL FS, 1997.
  • E. Zakrajšek, Analiza III, DMFA, Ljubljana 2001, Poglavja 1, 2, 3.
  • K.F. Riley, M. P. Hobson, S.J. Bence, Mathematical Methods for Physics and Engineering: A comprehensive guide, 3rd edition, Cambridge University Press, 2006.
  • Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 7th ed., Wiley, 1993.
  • Richard Courant, Vorlesungen über Differential- und Integralrechnung, 2. Teil, 4. Auflage, Springer, 1970 (knjiga je na voljo tudi v angleščini).
  • Kurt Meyberg, Peter Vachenauer, Höhere Mathematik 2, Dritte Auflage, Springer, 1999.

Zbirka izpitov

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
2020/2021 23.8.2021
2019/2020 6.2.202021.2.202024.8.2020
2018/2019 7.2.201922.2.201926.8.2019
2017/2018 26.1.20189.2.201815.6.201829.6.20187.9.2018
2016/2017 27.1.201710.2.201716.6.201730.6.20178.9.2017
2015/2016 18. 1. 20161.2.20166. 6. 201620. 6. 201629.8.2016
2014/2015 23. 1. 2015 6. 2. 2015 5. 6. 2015 19. 6. 2015 28. 8. 2015
2013/2014 24. 1. 2014 6. 2. 201424.4.20146.6.201419.6.2014
2012/2013 25. 1. 20137. 2. 20137. 6. 201330. 8. 2013
2011/2012 20. 1. 20123. 2. 20128. 6. 201222. 6. 201231. 8. 2012

Zbirka kolokvijev

Štud. leto1. kolokvij 2. kolokvij
2019/2020 25.11.201920. 1.2020
2018/2019 21.11.201817. 1.2019
2017/2018 6.12.20173.1.2018
2016/2017 15.12.20166.1.2017
2015/2016 2. 12. 2015 11. 1. 2016
2014/2015 26. 11. 2014 9. 1. 2015
2013/2014 4. 12. 2013 8. 1. 2014
2012/2013 28. 11. 20129. 1. 2013
2011/2012 29. 11. 20116. 1. 2012

Teorija

4.9.2014