Obvestila

Trenutno ni novih obvestil.

Rezultati

Rezultati trenutno niso na voljo.

Učni načrt

Literatura

Učbeniki

 • J. Žerovnik, Matematika 1, Univerza v Ljubljani, ponatis 2014.
 • A. Turnšek, Tehniška matematika, Fakulteta za strojništvo, 2006.
 • R. Jamnik, Matematika, 6.natis, DMFA, 1994.
 • I. Vidav, Višja matematika I, DMFA, 1994.
 • T. Klinc, Predavanja iz matematike, I. del, UL FS, 1997.
 • R. Courant, J. Fritz, Introduction to Calculus and Analysis, vol. 1, Springer, 2000.
 • J. Marsden, A. Weinstein, Calculus I, II, Springer, 1986.

Zbirke vaj

 • T. Novak, A. Peperko, D. Rupnik Poklukar, H. Zakrajšek, Tehniška matematika 1, Naloge in postopki reševanja, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2013.
 • J Žerovnik, I. Banič, I. Hrastnik, S. Špacapan, Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, 4. izdaja 2011.
 • P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, 1. del, Fakulteta za strojništvo, 2001.
 • B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete, Zagreb, 1995.

Zbirka izpitov

Štud. leto1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
2019/2020 6. 2. 2020 21. 2. 2020
2018/2019 7. 2. 2019 22. 2. 2019 5. 9. 2019
2017/2018 26. 1. 2018 9. 2. 2018 15. 6. 2018 29. 6. 2018 7. 9. 2018
2016/2017 27.1.2017 10.2.2017 16.6.2017 30.6.2017 8. 9.2017
2015/2016 18. 1. 2016 1. 2. 2016 6. 6. 2016 20 .6. 2016 29 .8. 2016
2014/2015 23. 1. 2015 6. 2. 2015 5. 6. 2015 19. 6. 2015 28. 8. 2015

Zbirka kolokvijev

1. kolokvij (A)1. kolokvij (B)2. kolokvij (A)2. kolokvij (B)
2019/2020 22. 11. 2019 22. 11. 2019 21. 1. 2020 21. 1. 2020
2018/2019 23. 11. 2018 23. 11. 2018 25. 1. 2019 25. 1. 2019
2017/2018 24. 11. 2017 24. 11. 2017 12. 1. 2018 12. 1. 2018
2016/2017 25. 11. 2016 25. 11. 2016 13.01.2017 13.01.2017
2015/2016 27. 11. 2015 27. 11. 2015 8. 1. 2016 8. 1. 2016