Obvestila in tekoče informacije o predmetu se nahajajo na spletni učilnici.

Predmet se izvaja na PAP programu 1. stopnje
Število ur predavanj: 45
Število ur vaj: 45
Kreditnih točk: 5 ECTS

Izvajalci predmeta: Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek

Učni načrt